Lidé

Pedagogický sbor tvoří 43 vyučujících, v čele stojí ředitelka se dvěma zástupci. Na výuce se plně podílejí interní učitelé, aprobovanost pedagogů je 100 %. Vedení školy dává příležitost mladým začínajícím učitelům pod vedením zkušených pedagogů a zároveň podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech a školeních, které jsou akreditovány MŠMT ČR.

Vedení školy

Poradci

Pedagogický sbor

Školní kuchyně

Provoz školy