Přijímací řízení

Základní informace o čtyřletém studiu

 • Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium. Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat jednu třídu pro 30 žáků.

Přihláška ke studiu

 • Přihlášku ke studiu pro školní rok 2021/2022 poskytne uchazeči jeho základní škola s již vytištěnými osobními údaji a klasifikací, na přihlášce by měl být QR kód.
 • Pokud by z nějakého důvodu nebylo možné získat přihlášku na základní škole, je možné ji stáhnout na stránkách ministerstva školství.
 • Formulář na rok 2021/2022 je stejný jako formulář pro rok 2020/2021, jiný (např. starší verze) nelze použít.
 • V případě tisku elektronické verze je třeba přihlášku vytisknout oboustranně na jeden list papíru. Pokud budete tisknout každou stranu na samostatný list, je nutné potvrzení základní školy na oba listy.
 • Potvrzení od lékaře na přihlášce nevyžadujeme.
 • Přihlášku je nutné podat do 1. 3. 2021.
 • Přihlášku je možné zaslat poštou na adresu školy nebo zaslat do datové schránky školy pngyipg (pouze z osobní schránky zákonného zástupce uchazeče, datovou schránku právnické osoby nelze použít) nebo lze přihlášku podat osobně na ředitelství školy v níže uvedených úředních hodinách:

Úřední hodiny pro podání přihlášek

 • pondělí 7:30 - 10:00 a 13:00 - 15:30
 • úterý 7:30 - 10:00 a 13:00 - 16:00
 • středa 7:30 - 10:00 a 13:00 - 15:30
 • čtvrtek 7:30 - 10:00 a 13:00 - 16:00
 • pátek 7:30 - 10:00

Aktuální informace s přihlédnutím na současnou epidemiologickou situaci

 • Metodiku ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o ochraně zdraví na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách v průběhu přijímacích zkoušek, maturitních zkoušek a závěrečných absolutorií 2020/2021 si můžete přečíst tady.
 • Zde najdete mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví týkající se testování žáků ve školách.
 • Zde najdete dodatek ministerstva školství k přijímacím zkouškám.

Časový harmonogram jednotných přijímacích zkoušek

 • Zde najdete časový rozvrh jednotné písemné zkoušky.
 • Zde najdete shrnutí aktualit k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022.

Kritéria pro přijetí

 • Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, a souvisejícími předpisy.
 • Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme vysvědčení z 1. pololetí 8. ročníku a z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ. K takto získaným bodům může uchazeč získat bonusové body za doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (olympiádách).
 • Pod následujícími odkazy najete podrobná kritéria pro přijetí pro první, druhé a třetí kolo.

Termíny pro přijímací řízení

 • 1. kolo čtyřleté: 3. 5. - 4. 5. 2021 
 • náhradní termín: 2. 6. - 3. 6. 2021

Příprava k přijímacím zkouškám

 • Škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám neorganizuje, ale pronajímá učebny společnosti Zkoušky nanečisto s.r.o., která tyto přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ pořádá. Více najdete tady.