Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Průběh maturit

Aby student uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud se chcete seznámit s autentickými postřehy a radami studentky, která již maturitní zkoušky zvládla, přečtěte si následující článek:

Maturitní témata

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Matematika
Informatika
Dějiny umění
Základy společenských věd
 

Termíny

3. 5. – 7. 5. 2021
didaktické testy společné části
17.5. – 21.5. 2021
ústní zkoušky profilové části
14. 6. – 16. 6. 2021
Mimořádný termín didaktických testů společné části

Detailní verzi maturitního kalendáře najdete na stránkách CERMATu.

Dokumenty

Matematika+

Zkouška Matematika+ není součástí maturitní zkoušky.