Maturitní zkoušky

Průběh maturit

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - solečné (státní) a profilové (školní). Aby student uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí

Hodnocení profilových zkoušek MZ

Maturitní témata

Dějiny české a světové literatury
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Matematika
Informatika
Dějiny umění
Základy společenských věd

Dokumenty

Matematika rozšiřující

Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 novou nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, jejíž pokusné ověřování probíhalo mezi lety 2017 až 2020 pod názvem Matematika+.