Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní).

Průběh maturit

Aby student uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Pokud se chcete seznámit s autentickými postřehy a radami studentky, která již maturitní zkoušky zvládla, přečtěte si následující článek:

Maturitní témata

Český jazyk a literatura
Anglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Matematika
Informatika
Dějiny umění
Základy společenských věd
 

Termíny

13. 5. 2021
praktická zkouška z informatiky a výpočetní techniky
24. 5. – 26. 5. 2021
didaktické testy společné části
1. 6. – 7. 6. 2021
ústní zkoušky profilové části
7. 7. – 9. 7. 2021
mimořádný termín didaktických testů společné části

Detailní verzi maturitního kalendáře najdete na stránkách CERMATu.

Aktuální informace s přihlédnutím na současnou epidemiologickou situaci

Dokumenty

Matematika rozšiřující

Zkouška matematika rozšiřující je od školního roku 2020/2021 novou nepovinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, která svou formou a obsahem odpovídá dříve konané nepovinné výběrové zkoušce z matematiky, jejíž pokusné ověřování probíhalo mezi lety 2017 až 2020 pod názvem Matematika+.