Ke stažení

Školní řád a jiné dokumenty

Školní řád platný od 4. 9. 2023 a jeho dodatky:

Školní vzdělávací program

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro osmileté a čtyřleté gymnázium, platného od 1. 9. 2009, aktualizovaného k 1. 9. 2023.

Preventivní programy školy

Výroční zprávy

Inspekční zprávy

Školní jídelna

Formuláře

Projekt Mapa školy

Další důležité dokumenty

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů – GDPR

Moore Czech Republic s. r. o.

Mgr. Eva Šmídová

Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8

tel.: +420 731 609 403

e-mail: gdpr@moore-czech.cz


Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ke stažení zde

Poskytnutí informací na žádost 

Informace poskytnuta 27. 1. 2023, vyvěšeno 10. 2. 2023, sejmout 13. 2. 2029

 

Whistleblowing

Informace dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů - ke stažení zde.