Ke stažení

Školní řád a jiné dokumenty

Školní řád platný od 1. 9. 2021 a jeho dodatky:

Školní vzdělávací program

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro osmileté a čtyřleté gymnázium, platného od 1. 9. 2009, aktualizovaného k 1. 9. 2021.

Preventivní program školy

preventivní program školy platný od 1. 9. 2021.

Výroční zprávy

Inspekční zprávy

Školní jídelna

Formuláře

Projekt Mapa školy

Další důležité dokumenty

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů – GDPR

Moore Czech Republic s. r. o.

Mgr. Eva Šmídová
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
tel.: +420 731 609 403
e-mail: gdpr@moore-czech.cz

Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ke stažení zde