Ke stažení

Školní řád a jiné dokumenty

Školní řád platný od 1. 2. 2021 a jeho dodatky:

Školní vzdělávací program

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro osmileté a čtyřleté gymnázium, platného od 1. 9. 2009, aktualizovaného k 1. 9. 2016, jehož úplné znění si můžete stáhnout ve formátu .pdf nebo ve formátu .docx.

Preventivní program školy

Preventivní program školy platný od 1. 9. 2020.

Výroční zprávy

Inspekční zprávy

Školní jídelna

Formuláře

Projekt Mapa školy

Další důležité dokumenty

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů – GDPR

Pověřence pro ochranu osobních údajů pro Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373, vykonává:

Moore Czech Republic s. r. o.
Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8
tel.: +420 731 609 403
e-mail: gdpr@moore-czech.cz

Povinně zveřejňované informace

K povinně zveřejňovaným informacím podle zákona č. 106/1999 Sb. náleží tyto přílohy:

Výroční zprávy podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. jsou k nahlédnutí zde: