Ke stažení

Školní řád a jiné dokumenty

Školní řád platný od 1. 9. 2021 a jeho dodatky:

Školní vzdělávací program

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro osmileté a čtyřleté gymnázium, platného od 1. 9. 2009, aktualizovaného k 1. 9. 2021.

Preventivní program školy

Preventivní program školy platný od 1. 9. 2021.

Výroční zprávy

Inspekční zprávy

Školní jídelna

Formuláře

Projekt Mapa školy

Další důležité dokumenty

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů – GDPRMoore Czech Republic s. r. o.
Povinně zveřejňované informace

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ke stažení zde