Vybavení školy

Technické vybavení školy je na velmi dobré úrovni. Naše gymnázium je vybaveno učebnou výpočetní techniky, odbornými pracovnami a laboratořemi pro přírodovědné předměty, jazykovými učebnami, učebnami pro výuku hudební a výtvarné výchovy.

Obecně o vybavení školy

Ve všech učebnách je k dispozici počítač, dataprojektor a ozvučení, škola tak vyučujícím umožňuje zapojit do výuky nejnovější informační a komunikační technologie. V minulých letech byly vybudovány čtyři multimediální učebny, v nichž je kromě zmíněného vybavení instalována také interaktivní tabule s obslužným softwarem. Daší multimediální učebna vznikla v roce 2021 pořízením dotykového panelu. Zavádění nových technologií do výuky pokračovalo i v roce 2022 pořízením 3D tiskárny.

Součástí školy je knihovna-studovna, která v dopoledních hodinách slouží jako druhá počítačová učebna. Studenti mají po celou dobu jejich přítomnosti ve škole možnost připojení na internet prostřednictvím školní Wi-Fi sítě, jejíž zřízení financovalo SRPŠ při gymnáziu.

Část budovy školy tvoří areál se třemi tělocvičnami (velká a malá tělocvična, taneční sál), které slouží pro výuku tělesné výchovy a odpolední sportovní kroužky. Tento areál prošel v minulých letech rozsáhlou modernizací. V roce 2014 byla provedena rekonstrukce podlahy ve velké tělocvičně a na „galerii“ a byla zrenovována podlaha v malé tělocvičně. Škola má k dispozici dvě venkovní víceúčelová hřiště s umělým povrchem (atletický ovál, hřiště na odbíjenou, kopanou, basketbal a tenis).

Pro vedení školní agendy využívají vyučující elektronickou třídní knihu a další moduly systému Bakaláři, dále byl spuštěn tzv. bakaweb, portál pro rodiče i studenty, díky němuž mohou získávat informace o studiu, popř. komunikovat se školou.

Vedení školy se zaměřuje i na zlepšení interiéru školy pro relaxaci studentů. Jako odpočinkový prostor pro studenty byla zrekonstruována dvě atria, z toho jedno za finanční spoluúčasti SRPŠ. Dále byla zřízena "malá" studovna a část šatny se přeměnila na bufet s potravinovými automaty.

Prostor šatny byl přitom celý zrekonstruován, aby vstup do školy získal atraktivnější vzhled.

V roce 2015 jsme se kvůli větší bezpečnosti žáků zaměřili na vstup do budovy školy. Po provedení drobných stavebních úprav byly do vestibulu osazeny turnikety. Tím došlo k minimalizaci rizika vniknutí neoprávněné osoby do budovy školy. V roce 2019 byl přístupový systém nepatrně modernizován pro použítí průkazů ISIC a propojen se systémem bakaláři.

V roce 2018 byl vstup do budovy školy upraven na bezbariérový a současně byl zřízen výtah pro dočasně nebo trvale imobilní osoby.

Součástí školy je i školní kuchyně a jídelna, která nabízí výběr ze tří jídel.

Vybavení jednotlivých učeben si můžete prohlédnout níže.

 

Hudební výchova

Výuka hudební výchovy probíhá ve dvou učebnách. V první učebně k dispozici pianino, projektor a počítač s kvalitními reproduktory. Druhá učebna sousedí se studovnou a kromě projektoru a počítače s reproduktory mohou studenti využít sbírku hudebních nástrojů.

Informatika a výpočetní technika

Výuka informatiky a výpočetní techniky probíhá ve dvou učebnách – v učebně 116 a nově postavené učebně 120. Učebna 30A, ve které se před rekonstrukcí vyučovala informatika, nyní slouží našim studentům jako studovna. Jsou tací, kteří v ní s oblibou tráví každé odpoledne. 

Obě učebny jsou vybaveny stolními počítači s operačním systémem Windows 10. Pro výuku je na počítačích nainstalován Microsoft Office 2021, program pro výuku psaní všemi deseti, programy pro výuku programování (Visual studio code, PyCharm) a počítačovou a technickou grafiku (CorelDRAW, GIMP, Fusion 360) a další. Součástí každé učebny je skener, tiskárna a dataprojektor. 

Studenti nižšího gymnázia se s programováním seznámí díky aplikaci Scratch, programovacím jazykem s jednoduchým vizuálním rozhraním, které umožňuje vytvářet digitální příběhy, hry a animace. Pro další rozvoj programátorského myšlení má škola k dispozici sadu ozobotů, miniaturních robotů o velikosti golfového míčku schopných vizualizovat jednoduché i komplexní barevné příkazy svým pohybem a blikáním světly.

Studenti vyššího gymnázia si pak v posledních dvou ročnících mohou zapsat seminář Základy programování, na kterém se učí programovat pomocí jazyka Python. Výuka je zpestřena prací s robotickou sadou IQ VEX. Robota je možno ovládat ručním ovladačem nebo pomocí aplikace VEX code - programování s bloky (založené na Scratchi) a textové (založené na Pythonu).

Dále je studentům k dispozici 3D tiskárna, se kterou se učí pracovat na pátečním technickém kroužku.   

Nejen ve výuce informatiky mohou naši učitelé využít brýle na virtuální realitu. 

Knihovna

Naše školní knihovna vznikla v roce 2002 a slouží jak studentům, tak i učitelům. Půjčování je samozřejmě zdarma. V knihovně převažuje beletrie, ale nechybí v ní ani odborná literatura. Kromě literární klasiky každý měsíc přikupujeme nejžhavější novinky z české a světové literatury. Více se o knihovně dočtete zde.

Studovna

Místnost 30A sousedí s knihovnou, v době vyučování slouží jako druhá učebna informatiky, odpoledne ji mohou studenti využívat jako studovnu. Studovna je vybavena audiovizuální a prezentační technikou, díky které zde probíhají nejrůznější prezentační akce, semináře, přednášky atd.

Laboratoř biologie

Pro všechny přírodovědné předměty máme k dispozici dvě učebny: klasickou třídu a laboratoř. V učebně biologie je kromě spousty pokojových květin projektor a počítač s reproduktory, laboratoř je vybavena tak, aby si studenti probíranou látku mohli dostatečně osahat. Zdi obou učeben tematicky vyzdobili naši studenti v rámci projektového týdne.

Laboratoř a učebna fyziky

Také pro výuku fyziky máme k dispozici dvě specializované učebny: klasickou třídu a laboratoř fyziky, ve které od sekundy probíhají laboratorní práce (na nižším gymnáziu 6 hodin ročně, na vyšším gymnáziu 12 hodin ročně).

V učebně fyziky je projektor a počítač s reproduktory, laboratoř je vybavena pomůckami na experimentální výuku mechaniky, termiky, elektřiny a magnetismu a optiky. V laboratorních stolech je zabudován zdroj elektřiny, který studenti využívají při pokusech.

Kvůli výuce optiky jsou obě učebny vybaveny zatemňovacím systémem.

Laboratoř chemie

I pro výuku chemie se používá specializovaná učebna. Laboratoř chemie je nadstandardně dobře vybavena.

Školní jídelna

Školní jídelna s vlastní kuchyní je součástí areálu školy. Studenti mají každý den na výběr ze tří jídel, minimálně jednou do týdne dostávají k obědu ovoce. Kapacita školní jídelny je 900 jídel. Další informace o školní jídelně naleznete zde.

Tělocvičny a venkovní hřiště

Žáci u nás mají široké možnosti sportovat a aktivně trávit volné chvíle. Nabízíme jim tři zrekonstruované tělocvičny různé velikosti, z nichž jednu využíváme také jako taneční sál (tzv. „galerie“). V obrém počasí pak máme k dispozici venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

Výtvarná výchova

Výtvarná výchova se učí ve dvou odborných učebnách, ve kterých mají žáci možnost seznámit se s nejrůznějšími výtvarnými technikami. V jedné učebně se žáci naučí pracovat s hrnčířským kruhem a lisem nebo vypalovat keramiku, k dispozici je velká a malá pec. Druhá učebna je vybavena ergonomickými stoly s náklopnou deskou.

Volný čas studentů

Pro trávení volného času mají studenti kromě studovny k dispozici další dva prostory – místnost, kam se uchylují ke studiu a psaní domácích úkolů, tzv. úchylárnu a otevřený prostor za šatními skříňkami, tzv. chill zónu. V chill zóně jsou automaty na nápoje a drobné občerstvení a papíromat na školní potřeby. U automatů je několik stolků a židlí, kde mohou studenti v klidu posedět a posvačit. Úchylárna je tichá místnost sloužící primárně ke studiu, kromě stolů a židlí je v ní ještě gauč, kde si mohou studenti po vyčerpávajícím studiu odpočinout.