Informace pro přijaté

Úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků a žáky budoucích prvních ročníků

Pozvánka spolu s programem a dalšími informacemi a přihláškou na adaptační soustřední:

Materiály, které je třeba vyplněné odevzdat na úvodní třídní schůzce 

(soubory ve formátu docx a xlsx před vytisknutím nejprve stáhněte do svého počítače)