Informace pro přijaté

Informace pro podání zápisového lístku

 Zápisový lístek je možné podat nejpozději do pěti pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:

Úvodní třídní schůzky pro rodiče žáků a žáky budoucích prvních ročníků

Pozvánka spolu s programem a dalšími informacemi a přihláškou na adaptační soustřední

Materiály, které je třeba vyplněné odevzdat na úvodní třídní schůzce