Školská a studentská rada

Školská rada

Na základě § 167 a § 168 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, byla dne 7. 6. 2005 zřízena školská rada.

Školská rada

V současné době (po volbách na jaře 2018) pracuje ve složení:

zástupci zřizovatele
Ing. Zdeněk Davídek; Bohuslav Dubanský, MBA
zástupci pedagogického sboru
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
Milada Voborská, Zuzana Kalendová