Erasmus+

Erasmus+ v letech 2023 - 2027

1. 2. 2023 jsme se opět zapojili do projektu Erasmus+

Návštěva ze Sicílie

V týdnu od 20. do 27. března naši školu navštívily 4 studentky a jejich dvě učitelky z italské Sicílie v rámci studentské mobility a takzvaného stínového vyučování po hlavičkou programu Erasmus+.

Všechny poctivě navštěvovaly celý týden vyučování, diskutovaly se studenty, představovaly svojí zemi i svoji školu a hlavně sledovaly, jak to u nás všechno chodí. Navštívily hodiny matematiky, fyziky, výtvarné výchovy, tance, němčiny a hlavně angličtiny, která všechny spojovala. Na naší škole je překvapilo zejména přezouvání, ale hlavně naše školní jídelna. Nic takového u nich na Sicílii nemají.

Kromě dopoledního školního programu se samozřejmě věnovaly i poznávání krás našeho hlavního města, které prošly křížem krážem a o víkendu dokonce vyrazily i na dva mimopražské výlety na Karlštejn a do Kutné Hory. Všechny studentky byly z pobytu u nás nadšené a co je hlavní, našly si i nové české přátele. 

Fotky z jejich návštěvy si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

 

O dalších aktivitách budeme průběžně informovat.

 

Erasmus+ v letech 2019 - 2022

Naše gymnázium se zapojilo do v pořadí již 3. projektu Erasmus+ tentokrát s podtitulem „TOUCHING THE PAST TO REACH THE FUTURE (dotknout se minulosti pro budoucnost), který je naplánován na období 2019-2020.

Projekt probíhá pod záštitou Evropské unie a spojuje školy ze šesti zemí, konkrétně z Itálie, Řecka, Španělska, dvou z Turecka - Trabzonu a Bodrumu a České republiky. V průběhu 2 let navštíví studenti všechny zúčastněné země, společně se zúčastní řady workshopů, které jsou zaměřeny na zvyky, obyčeje, a tradice, zdokonalí se v anglickém jazyce a mohou navázat mezinárodní přátelství. Výjezdů se zúčastní vždy 3 studenti předmaturitních ročníků a 2 zástupci pedagogického sboru.

Během školního roku 2019/2020 studenti navštívili italskou Florencii a španělskou Barcelonu. Zde se formou workshopů seznamovali s dějinami, tradicemi, zvyky a stavebními památkami, které jsou evidovány jako dědictví Unesco.

Další naplánované výjezdy zastavila pandemie koronaviru a veškeré aktivity probíhaly pouze online formou.

Ve školním roce 2021/2022 se opět podařilo na již rozjetý projekt Erasmus+ navázat.

Na konci února 2022 se šest studentů sedmého ročníku se dvěma pedagogy zúčastnilo mobility do řeckého města Naoussa. Během týdenního pobytu se opět setkali se studenty a pedagogy ostatních škol, které jsou našimi partnery z Itálie, Turecka a Španělska. V době našeho pobytu Naousse zde probíhal folklórní festival, který je zařazen na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Všech aktivit spojených s tímto festivalem jsme se i aktivně zúčastnili. Součástí pobytu byl i výlet k hrobce Filipa Makedonského, Aristotelově škole a do města Soluně.

V květnu 2022 se v rámci tohoto projektu přesunuli partneři z ostatních zemí na návštěvu naší školy. Podtématem tohoto setkání bylo pozorování změn v našem okolí v průběhu tohoto a minulého století. Všechny výpravy přivezly připravené prezentace na toto téma. Součástí návštěvy v Praze byl i výlet do UNESCEM chráněné Kutné Hory. Na závěr jsme se věnovali hrám našich předků, které jsme si všichni společně zahráli.

V září 2022 proběhly ještě dvě mobility do Turecka a projekt byl tímto náležitě uzavřen.

 

Erasmus+ v letech 2017 - 2019

Naše gymnázium se v letech 2017 - 2019 učastnilo mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+. Tento projekt podporovaný EU spojoval šest škol v šesti různých zemích. Byli jimi Itálie, Portugalsko, Lotyšsko, Španělsko, Turecko a Česko. Studenti šestých až osmých ročníků se v průběhu projektu vzájemně seznámili s literární tvorbou současnosti i minulosti.

Téma „Poetry, drama and classics are on stage“, tedy ve volném překladu „Poezie, drama a literární klasici jsou na scéně“ mělo za cíl podpořit mladé lidi, aby se více zajímali o slavné světové autory, jejich díla a obecně o historii literatury.

Naši studenti se účastnili čtyř týdenních výjezdů do členských zemí, kde reprezentovali Českou republiku a naši školu. Vytvořili videa a prezentace pojednávající o nejvýznamnějších uměleckých počinech literární historie. K tomu dokumentovali celý průběh projektu, včetně výletů a prohlídek v zahraničních destinacích.

Na oficiálních stránkách projektu najdete informace o průběhu jak výjezdů, tak samotných prací na zadaných tématech.

obrázek