Studijní program

Gymnázium Českolipská je osmileté a čtyřleté gymnázium se všeobecným zaměřením. Všechny naše třídy, tělocvičny i školní jídelna se nachází v jedné budově, jejímž vlastníkem je Hlavní město Praha, zřizovatel školy, na adrese Českolipská 373, Praha 9.

Nabízíme tyto studijní programy:

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro osmileté a čtyřleté gymnázium, platného od 1. 9. 2016 v aktuální verzi od 1. 9. 2022.

Studenti u nás mohou studovat tyto cizí jazyky: anglický, německý, francouzský jazyklatinu. Anglický jazyk je povinný pro všechny ročníky od začátku studia. Povinně volitelný je německý a francouzský jazyk od sekundy nebo prvního ročníku čtyřletého studia. Pro poslední dva ročníky studia je pak volitelná latina.

Ve školním roce 2022/23 u nás studuje 580 studentů ve 20 třídách.