Profil absolventa

Absolvent Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373, je velmi dobře připraven pro studium na různých typech vysokých škol a má jasnou představu o budoucí profesní specializaci, což znamená, že:

Absolvent Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373, je mladý, zdravě sebevědomý člověk připravený čelit všem výzvám života v dnešním propojeném světě. Jako takový: