Harmonogram

Oficiální harmonogram MŠMT pro organizaci školního roku 2021/2022 naleznete zde. 

Školní harmonogram

1. 9. 2021 Zahájení školního roku
1. 9. 2021 Maturitní zkoušky – podzimní termín
2. 9. 2021 Třídní schůzky primy, 1.G
6. 9. – 10. 9. 2021 Adaptační soustředění prim
10. 9. – 13. 9. 2021 Adaptační soustředění 1.G
10. 9. – 13. 9. 2021 Stmelovací kurz 6.A
13. 9. - 17. 9. 2021 Sportovně-turistický kurz 6.AB, 2.G
23. 9. 2021 Českolipský táborák
27. 9. 2021 Volný den z rozhodnutí ředitelky školy
4. 10. 2021 Divadelní akademie
27. 10. – 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny
10. 11. 2021 Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
11. 11. 2021 Pedagogická rada za 1. čtvrtletí
11. 11. 2021 Třídní schůzky
25. 11. - 27.11. 2021 Schola Pragensis
7. 12. 2021 1. den otevřených dveří - ONLINE
22. 12. 2021 Volno z rozhodnutí ředitelky školy
23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 Vánoční prázdniny
3. 1. 2022 Zahájení výuky v novém roce
20. 1. 2022 2. den otevřených dveří
24. 1. 2022 Uzavření klasifikace za 1. pololetí
24. 1. 2022 Pedagogická rada za 1. pololetí
24. 1. – 31. 1. 2022 Projektový týden
31. 1. 2022 Ukončení 1. pololetí a vydání vysvědčení
4. 2. 2022 Jednodenní pololetní prázdniny
13. 2. – 19. 2. 2022 LVVZ sekundy
14. 3. – 20. 3. 2022 Jarní prázdniny
31. 3. 2022 Odevzdání žákovského seznamu lit. děl. k ÚZ z ČJL ŘŠ, žádost o nahrazení zkoušky z CJ
4. - 8. 4. 2022 Konání PP z ČJL
4. - 8. 4. 2022 Konání PP z CJ
6. 4. 2022 Uzavření klasifikace za 3/4 ŠR
7. 4. 2022 Pedagogická rada za 3/4 ŠR
7. 4. 2022 Třídní schůzky
14. 4. 2022 Velikonoční prázdniny
20. 4. 2022 Praktická zkouška z informatiky a výpočetní techniky
28. 4. 2022 Uzavření klasifikace do 14.00 a pedagogická rada v maturitních ročnících
29. 4. 2022 Ukončení výuky v maturitních třídách ve 2. pol. 2021/22
2. - 4. 5. 2022 Konání didaktických testů
16. 5. – 20. 5. 2022 Termín maturitních zkoušek - ústní
22. 6. 2022 Uzavření klasifikace a docházky za 2/2 ŠR
23. 6. 2022 Pedagogická rada za 2/2 ŠR
23. 6. 2022 Třídní schůzky 1. ročníků
23. 6. 2022 Úklid skříněk
24. 6. 2022 Českolipská olympiáda
27. 6. - 29. 6. 2022 Školní exkurze, výlety
30. 6. 2022 Ukončení 2. pololetí a vydávání vysvědčení
1. 7. – 31. 8. 2022 Hlavní prázdniny