SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy Gymnázia Českolipská Praha 9, z.s. je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu a výuku dětí a mládeže a o práci školy.

Kontakt: ceskolipska.srps@gmail.com

Bankovní spojení: 2202067915/2010

Platba příspěvků

Rada spolku

Výbor spolku

Výbor spolku se skládá ze zástupců jednotlivých tříd a jejich náhradníků, kteří jsou voleni na první třídní schůzce daného školního roku.

2020/2021

Program schůze výboru SRPŠ 17.9.2020

2019/2020

Zápis ze schůze výboru SRPŠ 14.11.2019