Nostrifikace

Aktuální informace

Pro žadatele o uznání zahraničního vysvědčení i pro tlumočníka platí povinnost dodržování aktuálních protiepidemických opatření vyhlášených vládou ČR, ministerstvem zdravotnictví atd.  

Žadatel se smí ke zkoušce dostavit pouze s tlumočníkem, další osoby nebudou do budovy vpuštěny.

Základní informace

Průběh zkoušky

1. Stanovení termínu zkoušky
Termíny zkoušek (rozpis zkoušek) obdrží žadatel na e-mail uvedený v žádosti o uznání zahraničního vzdělání. S případnými dotazy se můžete e-mailem obracet na paní Veroniku Matějkovou - matejkova.v@ceskolipska.cz.

2. Forma zkoušky
Písemná nebo ústní, resp. praktická. V případě ústní zkoušky je vždy 20 minut na přípravu a 15 minut na prezentaci zadaného tématu. Konkrétně je specifikována u jednotlivých předmětů.

3. Tlumočník
Zkoušený má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu soudních tlumočníků. Tlumočníka si zkoušený obstará na vlastní náklady. Při zkouškách konaných písemnou nebo praktickou formou (matematika, informatika) může tlumočník tlumočit pouze jednomu zkušenému.

4. Slovník
Zkoušený může použít dvojjazyčný slovník v papírové podobě (nikoliv v elektronické). Slovník nesmí obsahovat výklad gramatických jevů.

Dokumenty ke zkoušce

Legislativa

Rozsah zkoušek odpovídá gymnaziálnímu učivu dle Školního vzdělávacího programu. Zkoušku nelze opakovat.

Zkouškové okruhy

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Zkouška probíhá ústní formou.

ANGLICKÝ JAZYK

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený si z níže uvedených okruhů tři vylosuje, následně bude mít 20 minut na přípravu a 15 minut na jejich představení.

FRANCOUZSKÝ JAZYK

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený si z níže uvedených okruhů tři vylosuje, následně bude mít 20 minut na přípravu a 15 minut na jejich představení.

NĚMECKÝ JAZYK

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený si z níže uvedených okruhů tři vylosuje, následně bude mít 20 minut na přípravu a 15 minut na jejich představení.

DĚJEPIS

Zkouška probíhá ústní formou.

ZEMĚPIS

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený má 15 minut na přípravu a 15 minut je vlastní zkoušení.

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený má 15 minut na přípravu a 15 minut je vlastní zkoušení.

MATEMATIKA

Nostrifikační zkouška z matematiky probíhá formou písemné zkoušky. Doba na vypracování testu je 60 minut. Ke zkoušce jsou povolené psací a rýsovací potřeby, kalkulačka, která neumožňuje práci v grafickém režimu (mobilní telefon nelze jako kalkulačku použít) a Matematicko-fyzikální tabulky pro střední školy.

FYZIKA

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený má 15 minut na přípravu a 15 minut je vlastní zkoušení. Ke zkoušce jsou povolené Matematicko-fyzikální tabulky pro střední školy.

CHEMIE

Zkouška probíhá ústní formou.

BIOLOGIE

Zkouška probíhá ústní formou. Zkoušený má 15 minut na přípravu a 15 minut je vlastní zkoušení.

INFORMATIKA

Nostrifikační zkouška z informatiky a výpočetní techniky se skládá z teoretické části (tematické okruhy) a z praktické části (ovládání programů MS Word, Excel a PowerPoint). Trvání každé části je 15 minut. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba prospět v obou částech.