Školní psycholog

V případě osobních či studijních problémů se naši studenti mohou kromě výchovné poradkyně Mgr. Zuzany Outlé a metodičky prevence Mgr. Běly Trepešové obrátit také na školní psychology Mgr. Helenu Machovou a MSc. Jaroslava Krpce.

MSc. Krpec poskytuje konzultace každé úterý od 7.30 do 16.00 hod.

Mgr. Machová poskytuje konzultace jednou měsíčně vždy od 13.30 do 16.00 hod. v následujících terminech:

Konzultace obou psychologů probíhají v kabinetu č. 127A u angličtiny, v případě potřeby je samozřejmě možné domluvit konzultace i na jiný termín.

Kontakty:

MSc. Jaroslav Krpec:  email: krpec.j@ceskolipska.cz 

Mgr. Helena Machová: email: machovah@ceskolipska.cz