Školská a studentská rada

Studentská rada

Studentská rada díky pravidelným setkáním s ředitelkou školy, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence prohlubuje spolupráci mezi Vámi studenty a vedením školy.

Pokud chcete iniciovat debatu o jakémkoli problému, sdělte to svému třídnímu zástupci (ve studentské radě jsou vždy dva zástupci z jedné třídy). Nový seznam studentských zástupců bude k dispozici v září.