Přijímací řízení

Základní informace o osmiletém studiu

  • Kód studijního oboru je 79-41-K/81 Gymnázium. Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat dvě třídy po 30 žácích.

Kritéria pro přijetí

  • Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, a souvisejícími předpisy.
  • Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. K takto získaným bodům může uchazeč získat bonusové body za doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (olympiádách).
  • Podrobná kritéria pro přijetí pro první i druhé kolo budou zveřejněna do 31. 1. 2021.

Termíny pro přijímací řízení

  • 1. kolo 1. řádný termín: středa  14. 4. 2021
  • 1. kolo 2. řádný termín: čtvrtek  15. 4. 2021
  • 1. kolo 1. mimořádný termín: středa 12. 5. 2021
  • 1. kolo 2. mimořádný termín: čtvrtek 13. 5. 2021
  • 2. kolo bude vyhlášeno v případě, že třída nebude v 1. kole naplněna

Příprava k přijímacím zkouškám

  • Škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám neorganizuje, ale pronajímá učebny společnosti Zkoušky nanečisto s.r.o., která tyto přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ pořádá. Více najdete tady.