Přijímací řízení

Základní informace o osmiletém studiu

  • Kód studijního oboru je 79-41-K/81 Gymnázium. Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat dvě třídy po 30 žácích.

Kritéria pro přijetí

  • Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, a souvisejícími předpisy.
  • Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. K takto získaným bodům může uchazeč získat bonusové body za doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (olympiádách).
  • Níže jsou uvedena podrobná kritéria pro přijetí ke studiu.

Termíny pro přijímací řízení

  • Termíny budou upřesněny v průběhu školního roku.

Příprava k přijímacím zkouškám

  • Škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám neorganizuje, ale pronajímá učebny společnosti Zkoušky nanečisto s.r.o., která tyto přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ pořádá. Více najdete tady.