Přijímací řízení

Základní informace o osmiletém studiu

  • Kód studijního oboru je 79-41-K/81 Gymnázium. Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat dvě třídy po 30 žácích.
  • Pro školní rok 2023/2024 podalo přihlášku ke studiu 434 uchazečů, přijato bylo 60.

Přihláška ke studiu

  • způsob podání přihlášky bude zveřejněn po vydání finální verze MŠMT ČR

Kritéria pro přijetí

  • Přijímací řízení se řídí vyhláškou č. 353/2016 Sb., v platném znění, a souvisejícími předpisy.
  • Žáci budou přijímáni na základě výsledků centrálně zadávaných písemných testů z českého jazyka a matematiky. Při přijímacím řízení zohledňujeme vysvědčení z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. K takto získaným bodům může uchazeč získat bonusové body za doložené úspěchy ve vědomostních soutěžích (olympiádách).
  • Podrobná kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2023/24 (informaci) najdete pod tímto odkazem. Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2024/25 budou vyhlášena v lednu 2024!

Termíny pro přijímací řízení

  • 1. kolo osmileté studium: 16. 4. a 17. 4. 2024
  • 1. náhradní termín: 29. 4. 2024
  • 2. náhradní termín: 30. 4. 2024

Příprava k přijímacím zkouškám

  • Škola přípravné kurzy k přijímacím zkouškám neorganizuje, ale pronajímá učebny společnosti Zkoušky nanečisto s.r.o., která tyto přípravné kurzy z českého jazyka a matematiky pro žáky 5. a 9. tříd ZŠ pořádá. Více najdete tady.