Mgr. Bc. Adéla Julišová BA

Od školního roku 2022/2023 vyučuji na našem gymnáziu německý jazyk a dějepis. Přestože pocházím z Vysočiny, kam se pravidelně vracím, tak od roku 2015 pobývám v Praze, kam jsem přišla za studiem. Kromě Pedagogické fakulty UK jsem si ještě rozšířila obzory studiem Česko-německých studií na FSV UK, v jehož rámci jsem žila rok v bavorském Regensburgu. Během magisterského studia na FHS UK jsem se zaměřila na soudobé dějiny. Své místo a naplnění jsem našla v učitelství a (spolu)práci se studenty.

Když zrovna nepřipravuji výuku, tak ráda trávím volný čas venku na čerstvém vzduchu – prací v lese nebo na zahradě či sportem. Věnuji se také hudbě, hraji na akordeon, klavír, kytaru a ráda zpívám, třeba při setkání s přáteli. A co mám vlastně nejraději – letní prázdniny, které každý z nás může trávit se svými blízkými, nebo třeba mým oblíbeným cestováním.