Mgr. Anežka Gojdová

Už od dětství jsem milovníkem všech možných sportů. Studium brněnské sportovní fakulty mě nadchlo natolik, že jsem po jeho ukončení zůstala ve všech oborech, které jsem zde vystudovala. Kromě výuky tělocviku se ještě věnuji kondičnímu tréninku a výživovému poradenství.

Mojí další velkou vášní je kromě sportu také hudba, především zpěv. Tomu se věnuji ve volném čase, ať už ve sboru nebo v různých kapelách.

Na našem gymnáziu učím tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví.