Dodatek školního řádu č.4

Milí studenti, vážení rodiče,

 

prostudujte si prosím aktualizovaný dodatek školního řádu týkající se distační výuky.

Soubory