Informace pro nepřijaté

Zákonný zástupce uchazeče může podle § 60e odst. 3 školského zákona proti rozhodnutí o nepřijetí podat odvolání, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím školy a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy. 

Formulář pro odvolání je stažení ve formátu pdf a ve formátu docx. Při použití verze docx si formulář nejprve stáhněte do svého počítače.

Odvolání proti nepřijetí uchazeče ke studiu je možné podávat osobně v kanceláři školy v pracovních dnech v níže uvedených úředních hodinách:

Den

Dopoledne

Odpoledne

Po

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Út

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

St

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

Čt

8:00 – 12:00

13:00 – 16:00

8:00 – 12:00

13:00 – 14:00

 

 

 

 

 

 

 

  

Prosíme o dodržování vyhlášených úředních hodin.