Zeměpis

Zeměpis na našem gymnáziu učíme především s chutí! Jistěže používáme učebnice, internet, pracovní listy, prezentace a projektory… Zeměpis ovšem nepovažujeme za předmět, ze kterého je třeba dělat vědu, ale měl by žáky především bavit.

Aspekty výuky

zemak.jpg

Chceme, aby naši žáci měli přehled o světě, ve kterém žijí, a uměli si ho vysvětlit. Důležité je pro nás umět argumentovat, pokládat správné otázky a nenechat si věšet bulíky na nos. V hodinách dáváme žákům prostor pro prezentaci vlastních cestovatelských zážitků. Účastníme se zeměpisné olympiády a organizujeme příležitostné exkurze.