Občanská výchova – Základy společenských věd

Katedra základů společenských věd se snaží kromě předávání znalostí z psychologie, sociologie, politologie, základů ekonomie a práva, religionistiky, filozofie a etiky rozvíjet také kritické myšlení studentů a schopnost argumentace. Myslíme si, že nejdůležitější je vést studenty k sebevědomí, k sebeuvědomění, k tomu, aby poznali sebe a svůj potenciál, a také k tomu, aby byli schopní a ochotní stát za svými názory a odpovídat za své činy.

Aspekty výuky

ov_zsv.jpg

Na nižším gymnáziu se náš předmět jmenuje Občanská výchova, na vyšším gymnáziu Základy společenských věd. Je jedinečný svými mezipředmětovými vazbami. Studenti musí hledat souvislosti, diskutují, uvědomují si množství problémů dnešního světa.

Během studia se zúčastní celé řady přednášek (Orgány činné v trestním řízení – Policie ČR, Tradice a zvyky židů), projektů (STREET LAW aneb jak učit právo na středních školách) a exkurzí (Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR, Obvodní soud pro Prahu 10, ČNB).

Maturita ze ZSV je pouze profilová (školní). Otázky jsou uvedeny na stránce školy v sekci maturitní zkoušky.