Německý jazyk

Výuka německého jazyka, jako druhého cizího jazyka, probíhá od sekundy do oktávy, na NG 2–3 hodiny týdně, na VG 4 hodiny týdně, u čtyřletého studia pak 4 hodiny týdně po celou dobu studia. Pro studenty s hlubším zájmem o studium jazyka jsou připraveny v předmaturitním a maturitním ročníku volitelné semináře.

Aspekty výuky

nj.jpg

Na NG i VG probíhá výuka v menších skupinách, důraz je kladen na komunikaci, k výuce jsou používány učebnice nakladatelství Polyglot, Hueber a Klett doplněné vlastními studijními materiály a časopisy Hurra a Österreich-Spiegel.

Součástí výuky jsou návštěvy akcí pořádaných Goethe-institutem, Rakouským kulturním fórem, studenti se účastní divadelních i filmových projekcí, jsou pro ně organizovány studijně poznávací zájezdy (jedno- i vícedenní) do německy mluvících zemí.

Naši studenti se pravidelně a úspěšně účastní olympiád i soutěže „O nejlepšího němčináře“.