Fyzika

Pro výuku této krásné vědy máme k dispozici dvě specializované učebny: klasickou třídu a laboratoř fyziky, ve které od sekundy probíhají laboratorní práce (na nižším gymnáziu 6 hodin ročně, na vyšším gymnáziu 12 hodin ročně).

Aspekty výuky

fyzikalab2.jpg

Na nižším gymnáziu probíhá výuka heuristickou metodou. Snažíme se, aby fyzikální zákony nepadaly samy z nebe, ale aby na ně studenti formou návodných pokusů sami přišli a byli schopní je formulovat vlastními slovy.

Naše vlastní studijní materiály jsou na nižším gymnáziu doplněny řadou učebnic nakladatelství Fraus, na vyšším pak sadou učebnic pro gymnázia, kterou vydalo nakladatelství Prometheus.

Výuka fyziky probíhá od primy do septimy, ve 4. ročníku (oktávě) jsou pro zájemce o další studium nabízeny volitelné fyzikální semináře.

Součástí výuky jsou i odborné exkurze – z posledních let lze vybrat například tradiční účast na Fyzikálních pokusech pro střední školy pořádaných MFF UK, exkurze v rámci Týdne vědy AV ČR, účasti vybraných studentů na Týdnu vědy na Jaderce, návštěvu reaktoru VR-1 Vrabec a pracoviště ÚJV Řež, návštěvy vybraných elektráren apod.

Naši studenti se pravidelně úspěšně účastní i Fyzikální olympiády, Fyzikálního korespondenčního semináře a dalších fyzikálních soutěží.