Francouzský jazyk

Pojďte se naučit francouzsky! Francouzština je úředním či administrativním jazykem více než třiceti zemí po celém světě a domluvíte se jí přibližně se tři sta miliony mluvčích. Je komunikačním jazykem EU, OSN a dalších organizací. Její aktivní znalost spolu se znalostí angličtiny otevírá dveře nadnárodních firem a významně rozšiřuje možnosti budoucího uplatnění. S námi ji zvládnete!

Aspekty výuky

ucebna_aj.jpg

Žáci osmiletého gymnázia mají možnost chodit od primy do kroužku francouzštiny a druhý cizí jazyk si pro své studium volí od sekundy. Možnosti výběru závisí na kapacitě skupiny. V sekundě se francouzština vyučuje dvakrát týdně, v tercii se přidává jedna hodina navíc. Od kvinty do oktávy mají žáci již čtyři hodiny týdně, přičemž v septimě a oktávě si zájemci o hlubší studium jazyka mohou zvolit dvouhodinový seminář.

Žáci čtyřletého gymnázia si druhý cizí jazyk volí od prvního ročníku. Možnosti výběru závisí na kapacitě skupiny. Po celou dobu studia mají čtyři hodiny francouzštiny týdně, ve třetím a čtvrtém ročníku mají možnost zvolit si navíc dvouhodinový seminář.

Aby si všichni mohli vyzkoušet své jazykové dovednosti v praxi, každoročně podnikáme zájezdy do Francie a ve škole zajišťujeme občasné hodiny
s rodilým mluvčím. V rámci projektu Rok ve Francii mohou žáci vyššího gymnázia pod záštitou Francouzského institutu studovat rok na střední škole ve Francii. Do budoucna plánujeme organizovat krátkodobé výměnné pobyty.

Zahraniční výjezdy

Rozmanité Alsasko 23. 5. - 26. 5. 2023

 

Studium v zahraničí - Rok ve Francii

Veronika Kolářová se rozhodla strávit svá středoškolská studia ve Francii, konkrétně na gymnáziu Woillez ve městě Montreuil-sur-Mer. 
Zde si můžete podborně přečíst její zkušenosti a doporučení.

Na školní rok 2023/24 do Francie odjel studovat také Jakub Přikryl. O jeho motivaci a očekáváních si můžete přečíst zde.

 

Úspěchy našich žáků:

Olympiáda z francouzského jazyka (2023)
Krajské kolo
1. místo: Marie Tomášková (7. B)

Celostátní kolo
4. místo: Marie Tomášková (7. B)

Olympiáda z francouzského jazyka (2022)
Krajské kolo
2. místo: Alžběta Veselá (4. B)
3. místo: Alex McIntosh (7. B)

Frankofonie (2021)
2. místo: Marie Lüder (5. B) Le Conte du vent (Pohádka větru)