Francouzský jazyk

Na nižším gymnáziu si žáci francouzštinu volí jako druhý cizí jazyk od sekundy. Zpočátku se s jazykem seznamujeme 2× týdně, v dalších letech je přidána další hodina a později výuka probíhá 4× týdně.

Aspekty výuky

france.jpg

Žáci čtyřletého gymnázia mají již od 1. ročníku 4 hodiny týdně. Pro zájemce o hlubší studium jsou nabízeny volitelné a maturitní semináře. Na závěr mohou žáci složit státní i profilovou maturitní zkoušku z francouzského jazyka.

Výuka probíhá v menších skupinách podle doporučených studijních materiálů. Tyto učebnice zpočátku žákům půjčuje škola, na vyšším gymnáziu disponují žáci vlastními materiály. Výuka gramatiky a reálií je doplněna řadou aktivit rozvíjejících schopnost porozumět mluvenému i psanému slovu a též se aktivně konverzace účastnit nebo napsat souvislý text. V každé třídě je k dispozici internet, projektor, mapy, plány nebo gramatické přehledy. Na výzdobě učeben se žáci sami aktivně podílejí svými příspěvky z cest nebo z výuky.

Součástí studia jsou každoroční poznávací zájezdy do zahraničí, exkurze do Francouzského institutu, návštěvy filmových představení, výstav a frankofonních akcí. Škola spolupracuje s Francouzským institutem, jehož lektor pravidelně dochází k vybraným skupinám žáků. Naši studenti se též aktivně zapojují do olympiád z francouzského jazyka.