Chemie

Výuka chemie včetně laboratorních prací začíná v sekundě a končí v septimě, v septimě (3. ročník) a v oktávě (4. ročník) jsou pro zájemce volitelné chemické semináře, které rozšiřují středoškolské učivo chemie.

Aspekty výuky

labchemie1m.jpg

Výuka chemie na našem gymnáziu probíhá ve dvou specializovaných učebnách. V klasické třídě máme vyvýšenou katedru, aby studenti dobře viděli na demonstrační pokusy během výuky. V laboratoři chemie si studenti sami ověřují získané znalosti formou jednoduchých pokusů.

Součástí výuky jsou i odborné exkurze, např. prohlídka JE Temelín, ÚJV Řež nebo absolvování laboratorních prací v laboratoři PřF UK.

Naši studenti se také pravidelně účastní řady chemických soutěží, např. Chemické olympiády a Ksichtu.