Český jazyk a literatura

Naše katedra českého jazyka je nejpočetnější a jedna z nejzkušenějších předmětových komisí na škole. Co nás baví? Český jazyk a literatura. Máme rádi svoji práci? Většinou ano. Chceme, aby náš předmět bavil studenty? Snažíme se.

Náplň výuky

cestina.jpg

Na nižším gymnáziu je pro nás důležité, aby žáci získali správný gramatický a slohový základ. Na VG vyučujeme především dějiny literatury, věnujeme se i literární teorii. Pokoušíme se studentům otevřít dveře do světa, kde se odehrávají velké příběhy a mistrně se kouzlí s jazykem. Velký důraz klademe na rozbory a interpretaci textů. Těší nás, když si sami studenti objeví něco pro sebe v knihách, o kterých se píše v učebnicích.

V předmaturitním a maturitním ročníku nabízíme studentům celou řadu specializovaných seminářů (např. Současná česká a světová literatura, Literatura na filmovém plátně, Rétorika, Gramatická a stylistická cvičení, Tvůrčí psaní).

Protože se nemá vzdělávat jen ve školních lavicích, nedílnou součástí výuky jsou i exkurze, workshopy a přednášky na VŠ.

A co nás nadchne ze všeho nejvíc? Když vidíme studenta, který si čte, když posloucháme, jak analyzuje texty a interpretuje je, když čteme studentskou práci, ze které jasně vyplývá, že student ví, o čem píše, a ví, jak svoje myšlenky adekvátně vyjádřit.