Biologie

Výuka biologie na našem gymnáziu probíhá ve dvou specializovaných učebnách: klasická třída a laboratoř biologie, ve které od sekundy probíhají laboratorní práce (na nižším gymnáziu 6 hodin ročně, na vyšším gymnáziu 12 hodin ročně).

Aspekty výuky

ucebna_bi.jpg

Výuka tohoto předmětu včetně laboratorních prací začíná v sekundě a končí v septimě, v septimě (3. ročník) a v oktávě (4. ročník) jsou pro zájemce volitelné biologické semináře, které rozšiřují středoškolské učivo biologie.

Součástí výuky jsou i odborné exkurze, např. prohlídka Hrdličkova muzea na PřF UK, ZOO a Botanické zahrady v Praze.

Naši studenti se také pravidelně účastní řady biologických soutěží, např. Biologické a Ekologické olympiády.