Škola není jen sezení v lavici

Myslíme si, že škola není jen vzdělávací institucí, ale je to také komunita lidí. Aby tato komunita dobře fungovala, snažíme se studentům nabízet spoustu možností trávit spolu čas i jinak než v lavici.

Studenti prvních ročníků odjíždí krátce po nástupu do školy na adaptační soustředění, aby se rychleji poznali a spřátelili. Studenti sekund, kvint a 1. ročníku 4letého gymnázia se účastní lyžařských kurzů; pro studenty sext, resp. 2. ročníku 4letého gymnázia je naopak určen kurz cyklistický.

Z dalších sportovních aktivit stojí za zmínku výuka plavání pro studenty prim a maturitních ročníků, která probíhá v bazénu hotelu Duo.

V září se koná již tradiční Českolipský táborák, v prosinci probíhá v tělocvičnách Vánoční turnaj a na konci školního roku soutěží studenti v mnoha sportovních disciplínách na Českolipské olympiádě.

Naši žáci a vyučující hudební a výtvarné výchovy každoročně připravují Vánoční koncert, který se koná pravidelně v prosinci v Salesiánském divadle.

Na jaře se v Kongresovém centru koná tradiční maturitní a imatrikulační ples.