Zájmové a sportovní kroužky

V tomto školním roce se můžete přihlásit do některého z kroužků, které najdete zde. Přihlásit se můžete u jednotlivých vedoucích - osobně nebo emailem.