Informace k zahájení školního roku 2023/24

V PONDĚLÍ 4. 9. 2023 bude probíhat výuka podle zvláštního rozvrhu (naleznete v Bakawebu) 3 - 4 třídnické hodiny od 8:00 hod.

Studenti prim a prvních ročníků čtyřletého studia počkají před školou, kam si pro ně přijdou jejich třídní učitelé. S sebou si přinesou originál vysvědčení z 5. resp. 9. třídy ZŠ. Studenti prim navíc přinesou i potvrzení o zdravotní způsobilosti (stačí kopie).

Od studentů vyšších ročníků bude vybírán poplatek 250,- Kč na prodloužení průkazu ISIC (vyjma nových studentů přijatých od 1. 9. 2023).

Všichni studenti mají přihlášený oběd (pokud si jej neodhlásí), který bude vydáván od 10:40 hod. ve školní jídelně. Z kapacitních důvodů bude výdej organizován v určitých časech dle níže uvedeného rozpisu:

 

V ÚTERÝ 5. 9. 2023 proběhne v čase od 8:00 do 13:30 fotografování tříd dle rozpisu, který naleznete na nástěnce ve škole.

Výuka probíhá podle aktuálního rozvrhu hodin včetně odpoledního vyučování.

Od 17:00 hod. se konají třídní schůzky prim a prvních ročníků čtyřletého studia v kmenových učebnách.