Výuka od 7.12.

Vážení rodiče, kolegové, žáci,

 

zdravím Vás v období, kdy nastanou určité změny v organizaci výuky.

 

Informuji Vás o výuce od 7. 12. 2020

 

Maturitní ročník – 8. A, 8. B, 4. G

Prezenční výuka všech předmětů včetně seminářů.

Tělesná výchova v maturitním ročníku bude probíhat formou on-line hodin. Škola zakoupila licenci 10 lekcí pod vedením zkušených fyzioterapeutů. Každý týden byla/bude zveřejněna jedna lekce, odkaz žáci obdrželi/obdrží.

 

Žáci nižšího gymnázia

Dne  7. 12. 2020 se vrací do školy žáci nižšího gymnázia na prezenční výuku formou „rotačák“ (z nižšího gymnázia nastoupí polovina tříd – konkrétně od 7. 12. 2020 prima A, sekunda A, tercie A a kvarta A). Ostatní třídy „B“, zůstávají doma na distanční výuce. V následujícím týdnu od 14. 12. 2020 se třídy vymění, „A“ zůstanou doma na distanční výuce a „B“ půjdou do školy na prezenční výuku.

 

Žáci vyššího gymnázia bez maturitního ročníku

Dne  7. 12. 2020 se vrací do školy žáci vyššího gymnázia na prezenční výuku formou „rotačák“ (z vyššího gymnázia nastoupí tyto třídy – konkrétně od 7. 12. 2020 kvinta A, B, septima A, B a 3. G). Ostatní třídy vyššího gymnázia, zůstávají doma na distanční výuce. V následujícím týdnu od 14. 12. 2020 se třídy vymění, kvinta A, B, septima A, B a 3. G zůstanou doma na distanční výuce a 1. G, 2. G, sexta A, B půjdou do školy na prezenční výuku.

Stravování:


Výše uvedená opatření vycházejí z „Informace k provozu škol“ od MŠMT ČR, a Opatření PES pro oblast školství od MŠMT ČR a MZ ČR, která jsou zveřejněna na stránkách naší školy.

 

Děkujeme za pochopení.

 

Přeji rodičům, kolegům a žákům hodně sil a zdraví.PaedDr. Věra Ježková

ředitelka