Výuka od 4. 1.

Vážení zákonní zástupci, kolegové, žáci,

na základě „Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021“ dne 4. 1. 2021 přechází celá škola na distanční formu vzdělávání. (Viz dokument na stránkách ministerstva školství.) Výuka bude probíhat dle prezenčního rozvrhu. 

V rozvrhu prezenční výuky jsou označeny hodiny, které se budou vyučovat on-line, jako distanční výuka (synchronní hodiny) DisV. A dále jsou v prezenčním rozvrhu označeny hodiny jako (asynchronní výuka) SamS

Škola se na distanční formu vzdělávání připravila. Při distančním vzdělávání žáků naší školy dochází k vzájemné spolupráci a vstřícnosti mezi vyučujícími a žáky. Pevně věřím, že v takové spolupráci budeme pokračovat i nadále.

Přeji nám všem hodně sil a zdraví.


PaedDr. Věra Ježková

ředitelka