Výuka od 25.11.

Vážení rodiče, kolegové, žáci,

zdravím Vás v období, kdy se začíná škola otvírat některým našim žákům.

 

Maturitní ročník – 8. A, 8. B, 4. G

Dne 25. 11. 2020 se vrací do školy žáci maturitního ročníku na prezenční výuku. Tato forma výuky je možná pouze v homogenních skupinách.

Výuka seminářů (heterogenní skupiny – žáci z různých tříd maturitního ročníku)  je plně v organizaci vyučujícího, žáci byli/budou informováni od vyučujících seminářů.

Příklady možné organizace výuky seminářů (heterogenní skupiny):

-        výuka distanční formou, žáci jednoho semináře jsou rozděleni do učeben ve škole po třídách – prostor ve třídách pro žáky bude v rozvrhu, vyučující může být u jedné skupiny tohoto semináře prezenčně, ostatní žáci budou vyučováni ve stejnou dobu distančně,

-        výuka pouze distanční formou (jako doposud) – ve škole nebo doma,

-        výuka formou individuálních konzultací face to face, …

Tělesná výchova v maturitním ročníku bude probíhat formou on-line hodin. Škola zakoupila licenci 10 lekcí pod vedením zkušených fyzioterapeutů. Každý týden byla/bude zveřejněna jedna lekce, odkaz žáci obdrželi/obdrží.

 

Žáci nižšího gymnázia

Dne  30. 11. 2020 se vrací do školy žáci nižšího gymnázia na prezenční výuku formou „rotačák“ (z nižšího gymnázia nastoupí polovina tříd – konkrétně od 30. 11. 2020 prima B, sekunda B, tercie B a kvarta B). Ostatní třídy „A“, zůstávají doma na distanční výuce. V následujícím týdnu od 7. 12. 2020 se třídy vymění, „B“ zůstanou doma na distanční výuce a „A“ půjdou do školy na prezenční výuku.

 

 

Stravování:

-        od 25. 11. 2020 - maturanti mají všichni přihlášený oběd - stravují se prezenčně, od pondělí 30. 11. 2020 s možností výběru dvou jídel

-        od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020  - mají žáci NG „B“ - přihlášený oběd - stravují se prezenčně

-        od 30. 11. 2020 - do 4. 12. 2020 - mají žáci NG „A“, žáci VG kvinta, sexta, septima, 1. G, 2. G a 3. G - možnost objednat si přes anketu oběd do krabičky.

 

Výše uvedená opatření vycházejí z „Informace k provozu škol“ od MŠMT ČR, která jsou zveřejněna na stránkách naší školy.

 

Přeji rodičům, kolegům a žákům hodně sil a zdraví.

 

 

PaedDr. Věra Ježková

ředitelka

Soubory