Výuka 25. a 26.10.

Vážení rodiče, milí studenti,


na našem gymnáziu není pozitivní na onemocnění Covid-19 v současné době žádný žák, vyučující ani další zaměstnanec. Budou-li chtít zákonní zástupci nechat své děti ve dnech 25. a 26. 10. 2021 doma, škola (třídní učitel) tuto absenci omluví na základě předem zaslané písemné omluvenky prostřednictvím Bakawebu


Výuka bude probíhat zcela standardně podle aktuálního rozvrhu hodin, resp. suplování. Zameškanou látku si nepřítomný žák samostatně doplní.