Výtěžek ze sběru

27.4. 2022 uspořádala naše třída sběr papíru. Celkem jsme z akce získali od sběrny  8090 Kč.

Výtěžek posíláme organizaci Člověk v tísni na pomoc Ukrajině. Děkujeme rodičům, spolužákům, učitelům, školní jídelně a všem, kteří se do akce zapojili.

Zvláštní poděkování patří paní profesorce Jitce Koláčné za organizaci při odvozu nasbíraného papíru, komunikaci se sběrnou a darování sběru a paní profesorce Zdeně Zubíkové za dar sběru a jeho organizaci.


Třída 6.B