Výsledky voleb

Do Školské rady Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 byly zvoleni:

• z řad pedagogických pracovníků školy: paní Hana Gottfriedová, pan Michal Janovský

• z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a z řad zletilých žáků školy: paní Monika Kajínková (zákonný zástupce),  slečna Michaela Kocourková (žák)

Detailní informace najdete zde.