Výsledky testování IQ

Ve středu 11. 5. proběhlo na naší škole testování IQ zajištené Mensou ČR. Kromě mladších žáků a zákyň se ho celkem zúčastnilo 57 studentů a studentek ve věkovém rozmezi 12 – 19 let. Většina z nich již obdržela výsledky svého testu mailem, ostatní je tento týden najdou v poštovní schránce.

 

Škola obdržela anonymizované výsledky. Na přiloženém grafu se můžete podívat, jak jsou naši studenti chytří. Do nejvyšší kategorie, kterou Mensa rozlišuje (IQ nad 130), kam spadají 2 % populace, u nás dopadlo celých 61 % testovaných. Považujeme to za vynikající výsledek a všem studentům a studentkám ke krásnému výsledku gratulujeme!