Výsledky přijímacího řízení

4leté studium

Výsledky jsou zveřejněny zde.

Důležité informace o registračním čísle, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a o žádosti o nové rozhodnutí k nahlédnutí, popř. ke stažení.

Informace pro přijaté uchazeče naleznete zde.

Pro nepřijaté uchazeče

Žádost o vydání nového rozhodnutí je možné podat nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu:

Formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí je ke stažení ve formátu pdf a ve formátu docx 

 

8leté studium

Výsledky jsou zveřejněny zde.

Důležité informace o registračním čísle, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí a o žádosti o nové rozhodnutí k nahlédnutípopř. ke stažení.

Informace pro přijaté uchazeče naleznete zde.

Pro nepřijaté uchazeče

Žádost o vydání nového rozhodnutí je možné podat nejpozději do tří pracovních dnů po obdržení rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu:

Formulář žádosti o vydání nového rozhodnutí je ke stažení ve formátu pdf a ve formátu docx