Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek najdete na našich webových stránkách:

Přijatým uchazečům gratulujeme!

Rodiče přijatých uchazečů prosíme, aby sledovali naše webové stránky, průběžně pro ně budeme zveřejňovat další informace.