Výjezd na sever Polska

Na počátku listopadu se vybraní studenti tercie zúčastnili čtyřdenního výjezdu na sever Polska, do okolí města Gdaňsk. Během cesty jsme navštívili i město Toruň, kde se narodil a vyrostl Mikoláš Koperník. Vyrobili jsme tradiční Toruňské perníky. Prohlédli jsme si největší cihlovou stavbu na světě ve městě Malbork. V okolí města Gdaňsk jsme navštívili poloostrov Helská kosa s písečnými plážemi a záchrannou stanicí tuleňů. Dále jsme si prohlédli historická centra měst Gdyně, Sopot a Gdaňsk. Při zpáteční cestě jsme navštívili historické centrum a zoo ve městě Wroclaw. Na výjezdu nám přálo počasí a krásy severního Polska nás okouzlily.

Soubory