Volby do školské rady

Vážení zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci,

dnešní dnem jsou vyhlášeny volby do školské rady z důvodu uplynutí funkčního období členů ŠR (viz příloha).

Volby zástupců z řad pedagogických pracovníků se uskuteční 23. 6. 2021. Návrhy kandidátů prosím odevzdejte přípravnému výboru do 31. 5. 2021.