Úřední hodiny

Úřední hodiny kanceláře školy v době letních prázdnin jsou každou středu od 9:00 do 11:00 hod. (vydávání nevydaných vysvědčení, potvrzení o studiu, ...).