Testování IQ

Ve spolupráci s Mensou ČR jsme naplánovali na naší škole dobrovolné testování IQ. Testování proběhne prezenčně ve středu 11. 5. v dopoledních hodinách v prostorách školy. Cena testování je 200 Kč.

Testy jsou neverbální, používá se jen tužka a papír. Výsledkem je hodnota IQ, vyhodnocení je standardizované na konkrétní věk žáka. Účastníkům, kteří dosáhnou v testu výsledku na úrovni 130 a více, bude nabídnuto členství v Mense ČR. Samotný test trvá v rozmezí 20 - 40 minut podle věkové kategorie. Každý, kdo se tohoto testu zúčastní, dostane potvrzení o absolvování s udaným IQ. Toto potvrzení má mezinárodní platnost. Výsledky testování jsou důvěrné, účastníci je obdrží do 2 týdnů od testování poštou nebo emailem v případě, že tuto variantu zvolí při elektronickém přihlašování.

Studenti a studentky obdrželi informace k přihlašování ve zprávě na Bakalářích. Více informací o samotném testování můžete najít i na webu http://www.mensa.cz/testovani-iq/.