Studentská rada

Ředitelka školy, výchovná poradkyně a metodička prevence zvou zástupce studentské rady na první letošní zasedání. Studentská rada se uskuteční 5. 10. 2020 v 7.15 ve studovně.

 

Z důvodu nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy se studentské rady mohou účastnit pouze žáci nižšího gymnázia. Žáci vyššího gymnázia budou o průběhu informována prostřednictvím Bakawebu.