Studentská rada

Milí studenti,

ředitelka školy, výchovná poradkyně a metodička prevence se na vás budou těšit na dalším setkání studentské rady, které se koná 6. 12. 2022 v 7.15 ve studovně.