Statut fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Našemu gymnázium byl opětovně udělen statut “Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy." Statut byl udělen na nové pětileté období  2021 - 2026. Statut “Fakultní škola” uděluje Přírodovědecká fakulta těm institucím, u kterých má přesvědčivé informace o kvalitě výuky přírodovědných předmětů, kde je aktivní vzájemná spolupráce a funkční systém pedagogických praxí fakultou garantovaných přírodovědných předmětů.

Na základě postupu, daného opatřením děkana fakulty k udělování statutu fakultních škol, procházely veškeré žádosti pečlivým posuzováním garanty studijních programů zaměřených k přípravě budoucích učitelů, garanty pedagogických praxí a proděkankou pro koncepci studia. Hodnotící komise konstatovala, že z podkladů poskytnutých naší školou je zřejmé, že kritéria spolupráce a kvality, opravňující k prodloužení statutu “Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy”, jsou naplněna. Na základě tohoto doporučení proto vedení fakulty rozhodlo prodloužit pro naše gymnázium na období 2021–2026 statut Fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.