Škola od 11.5.2020

Zde najdete rozvrh hodin (učebních bloků) pro maturanty a informace o ochraně zdraví a provozu školy pro období přípravy na maturitní zkoušku v období od 11. 5. 2020 vč. pokynů z MŠMT a formuláře čestného prohlášení.