Rudolfinum

Dne 24.10.2023 navštívily třídy 1.G a 1.H Dvořákovu síň pražského Rudolfina. Studenti si vyslechli ukázky ze slavných děl evropských skladatelů 19. století a do  školy se vrátili plni kulturních zážitků.