Rozpis didaktických testů SČ MZ

Rozdělení maturantů do tříd na didaktické testy SČ MZ (+ čas zahájení administrace testu):

Ke všem částem MZ je nutné mít s sebou průkaz totožnosti!